De leden van de NCLGA komen ongeveer vier maal per jaar bij elkaar.
Dat loopt gelijk op met de seizoenen (voorjaars-, zomer-, najaars- en winterbijeenkomst).

Onze bijeenkomsten worden hetzij door het bestuur hetzij door een afvaardiging van de leden georganiseerd en

hebben enerzijds een informeel karakter (we zijn een netwerkclub), anderzijds proberen we op diverse manieren kennis te vergaren en inzicht op te doen.

Aangezien onze leden vanuit diverse invalshoeken in het landelijk gebied werkzaam zijn (onder meer rentmeesterij, accountancy, advisering, vergunningbegeleiding, waterschap, gemeente, notariaat, makelaardij, bouwwereld, automatisering, recreatieve sector, bankwezen, ingenieursbureau, landschapsbeheer en –onderhoud) komen we op plekken waar je normaliter niet zomaar komt. 
Ook de onderwerpen zijn divers evenals de vorm van de bijeenkomst (excursie, lezing, workshop, pitches of combinatie).

Onze bijeenkomsten vinden telkens op een andere locatie binnen de Achterhoek plaats zodat we de mogelijkheid hebben om de materie
die we bespreken of uitleg over krijgen daadwerkelijk met eigen ogen te aanschouwen.

Zo hebben we afgelopen jaren onder andere een windmolen van binnen bekeken, een biogasinstallatie in werking gezien, zonneparken bezocht, maar ook achter de schermen gekeken van waterbeheer op een landgoed of een bierbrouwerij.

Onderwerpen als asbestverwijdering, mestverwerking, jacht en natuurbeheer, gemeentelijk en provinciaal beleid t.a.v. het platteland, herinrichting van stroomgebieden, verbreding van het agrarisch bedrijf, beheer van golfbanen, onderhoud van landgoederen,
leefbaarheid in kleine kernen, de aanleg of verbetering van een nieuwe weg of dijk: het kwam allemaal voorbij.
Het landelijk gebied van de Achterhoek kent vele facetten waar ieder van de leden zijn/haar eigen kennis graag over deelt!

Regelmatig worden gastsprekers uitgenodigd om hun visie op actuele ontwikkelingen toe te lichten.
Hierbij ontstaan interessante discussies. Het scherpt ons inzicht en geeft een bredere blik op de materie waar we dagelijks mee 
te maken krijgen.

De bijeenkomsten worden meestal afgesloten met een diner of buffet.

Last but not least: onze bijeenkomsten zijn zeker ook bedoeld om de onderlinge contacten te onderhouden!

Leden die met een vraag zitten of inzichten willen delen kunnen gebruik maken van onze besloten Linked-in groep.
Zo kunnen de overige leden makkelijk bereikt worden en komt een vraag terecht bij de juiste persoon binnen onze Netwerkclub.

Geïnteresseerden in een lidmaatschap kunnen via het contactformulier op de site contact leggen met de secretaris.