Asbest eraf, zonnepanelen erop” Regeling gaat wijzigen!!

asbest er af 01 

 

Uitnodiging voor deelname op 15 juli as. aan de mini-Expobeurs tijdens de informatiebijeenkomst i.s.m. de Provincie Gelderland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten

 

 Asbest eraf, zonnepanelen erop” Regeling gaat wijzigen!!

 

 Alle informatie op één dag, op één plek

 

  

 

Geachte heer, mevrouw

 

 

 

Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen gaat de provincie Gelderland de subsidieregeling  “Asbest eraf, zonnepanelen erop” verbeteren en verruimen per 1 juli as.

 

De belangrijkste financiële prikkel  is de verhoging van de subsidie per m2 asbestsanering van € 3, – naar € 4.50 voor iedereen die meedoet.

 

Naast de actieve agrariërs staat de regeling nu ook open voor  particulieren in het buitengebied/ gestaakte agrarische ondernemers.

 

Er worden dus geen eisen meer aan de bedrijfsomvang gesteld.

 

De minimale oppervlakte te saneren asbestdak wordt terug gebracht naar  250 M2  en er dient  een zonnepaneleninstallatie geplaatst te worden van minimaal van 5000 Wp i.p.v. 15.000 Wp.

 

De regeling wordt met een jaar verlengd tot eind 2015.

 

 

 

Dit betekent zakelijk gezien een enorme vergroting van de doelgroep in het buitengebied op de terreinen van allerlei soorten advies, asbestsanering, nieuwe daken, verbouwingen, zonnepanelen, energiesystemen, financiering etc.

 

 

 

v   het aantal locaties/erven in het buitengebied is tegenwoordig voor meer dan 70% in bezit van deze gestaakte ondernemers/particulieren en op veel van deze locaties is nog (voormalige) agrarische bebouwing aanwezig, waarvan de daken gesaneerd en dus ook vervangen moeten worden. De particuliere bezitters ervan moeten zich nog grotendeels oriënteren en hebben veel kennisbehoefte. Tot nu toe vielen zij buiten elke subsidieregeling.

 

v  Agrarische ondernemers zullen vooral extra geprikkeld worden door de verhoging van het subsidiebedrag per m2

 

v  De verwachting is dan ook dat er vanuit de Achterhoek en de Liemers veel mensen met een gerichte kennisvraag op deze informatiebijeenkomst / miniExpobeurs zullen afkomen

 

 

 

 

 

Informatiebijeenkomst + mini-Expobeurs:

 

 

 

Voor ons als LNAGRO ‘de Ondernemerij’ reden genoeg om op zeer korte termijn een informatiedag met mini-Expobeurs te organiseren voor de Achterhoek en Liemers en wel op 15 juli as.

 

Gezien de fors verruimde doelgroep en daardoor de verwachte toeloop steken we deze dag iets anders in als vorig jaar.

 

De opzet zoals we die nu in het hoofd hebben zitten ziet er als volgt uit:

 

 

 

          Middaggedeelte van 14.00 – 17.30 uur met 2 verschillende info-sessies voor respectievelijk de agrarische ondernemers en de ‘particulieren’

 

          17.30 – 19.00  uur standhoudersbuffet

 

          Avondgedeelte 19.00 – 22.30  uur met 2 verschillende info-sessies voor respectievelijk de agrarische ondernemers en de ‘particulieren’

 

          Hierdoor meer tijd en ruimte voor beursbezoek door de verschillende doelgroepen en ook qua informatie de aandacht kunnen geven aan de juiste groep. De informatiebehoefte over de regeling verschilt namelijk erg sterk

 

          Ing. Henk ter Horst, verantwoordelijk ambtenaar van de provincie Gelderland, heeft zijn medewerking inmiddels al toegezegd om de toelichting op de gewijzigde regeling te verzorgen

 

          Koen Nieuwenhuis en Anton Legeland van LNAGRO ‘de Ondernemerij’ zullen de andere belangrijke aspecten kort toelichten a.d.h.v. ‘ZozekerAsWatt’

 

Ø  Kritische blik op de energienota en het verbruik

 

Ø  Eerst investeren in productiemiddelen met gunstiger terugverdientijden

 

Ø  Investeren in zonnepanelen en asbestsanering en nieuw dak

 

Ø  Procedures, kosten, fiscale subsidies

 

          Indien nodig wordt er nog fiscale inbreng gevraagd

 

          Dit zijn korte en concrete inleidingen, waardoor bezoekers voldoende tijd hebben om de mini-Expobeurs te bezoeken

 

          Voor de echte details op allerlei gebied, kunnen de bezoekers dan bij de standhouders terecht; zoals het ook hoort.

 

          We hebben daarvoor wederom de hele Radstake afgehuurd en hebben zelfs nog wat meer ruimte dan vorig jaar, maar hoe dan ook de ruimte voor stands is wel beperkt

 

 

 

 • ·         We hebben alle LTO-afdelingen in de Achterhoek en Liemers inmiddels al voor-geïnformeerd dat we deze dag gaan organiseren met het verzoek om hun leden er op te attenderen
 • ·         Via verschillende media zal er aandacht aan deze dag besteed gaan worden, waaronder Gelderlander en Vee en Gewas
 • ·         Ook zullen we de streekbladen met persberichten etc. benaderen.
 • ·         Uiteraard kunt u uw eigen (potentiële) klantenkring ook warm maken voor deze interessante mini-Expobeurs; we zijn bezig met het maken van een digitale uitnodiging. Zo gauw deze klaar is, zullen we u die per mail toezenden, waarna u hem zelf op persoonlijke titel kunt doorzenden.
 • ·         Op onze website www.lnagro.nl kunt u terecht voor meer informatie en uw aanmelding
 • ·         We gaan ook weer een beursplattegrond maken met vermelding van de deelnemende bedrijven

 

 

 

 

 

v  Graag zo spoedig mogelijk aanmelden:  ‘Vol is vol’

 

 

 

De ruimte bij de Radstake is uiteindelijk wel beperkt; we schatten dat we maximaal 40-50 bedrijven kunnen plaatsen met allen een oppervlakte van 10 m2.

 

 Dus “vol is vol” en we willen als organisator ook nog de hand kunnen hebben in een maximaal aantal bedrijven per branche. (afgelopen jaar hebben we op een gegeven moment ook besloten om niet meer zonnepanelenleveranciers te laten deelnemen)

 

Het is kort dag, maar wij zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken.  

 

Het toegesneden aanmeldingsformulier is dan ook op onze site beschikbaar ; www.lnagro.nl.

 

 

 

Hieronder in het kort de afspraken voor zover we die nu bekend hebben:

 

 • ·         Standruimte  10 m2 standaard 5 x 2 m,  voorzien van een tafel en 2 stoelen
 • ·         Door verruiming “beurstijd” is de prijs € 495, – excl. BTW inclusief 8 consumpties per stand ( vorig jaar avond € 375, -)
 • ·         Indien stroomvoorziening gewenst is bij de stand : meerprijs € 35 ,– ex BTW
 • ·         Om deel te kunnen nemen aan het  stadhoudersbuffet is opgave vereist;  € 24,75 pp inclusief 2 consumpties
 • ·         Overige consumpties voor standbemanning en eventuele klanten zijn voor eigen rekening en m.b.v. zelf te kopen muntjes van de Radstake
 • ·         Facturering van standruimte,stroomvoorziening, buffet ed. geschiedt door LNAGRO ‘de Ondernemerij’
 • ·         Opbouw van de stands  ’s morgens 15 juli vanaf 08.00 uur tot 13.30 uur
 • ·         Afbouw van de stands  ’s avonds 15 juli vanaf 22.30  uur tot 24.00 uur

 

 

 

Op onze website www.lnagro.nl vindt u het contactformulier , waarop u uw deelname kunt  bevestigen.

 

 

 

Mede namens Anton vertrouw ik erop u hiermede voldoende en tijdig te hebben geïnformeerd.

 

 

 

We zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet en gaan er van uit dat de 15e juli een zeer succesvolle dag mag worden voor alle partijen.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten / Mit freundlichen Grüßen,           

 

 

 

Ing. K.T.M.(Koen) Nieuwenhuis 
T  : 0315 711355M: +31(0)630684816

E  : k.nieuwenhuis@LNAGRO.nl

I   : www.LNAGRO.nl

 

 

 

   

 

 

 

Bekijk onze projecten!

 

Bezoekadres:
’t Goor 1, 7071 PC Ulft

Postadres:
Dinkelstraat 39, 7071 VM Ulft

 

 

 

 

Alle informatie op één dag, op één plek

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw

 

Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen gaat de provincie Gelderland de subsidieregeling  “Asbest eraf, zonnepanelen erop” verbeteren en verruimen per 1 juli as.

De belangrijkste financiële prikkel  is de verhoging van de subsidie per m2 asbestsanering van € 3, – naar € 4.50 voor iedereen die meedoet.

Naast de actieve agrariërs staat de regeling nu ook open voor  particulieren in het buitengebied/ gestaakte agrarische ondernemers.

Er worden dus geen eisen meer aan de bedrijfsomvang gesteld.

De minimale oppervlakte te saneren asbestdak wordt terug gebracht naar  250 M2  en er dient  een zonnepaneleninstallatie geplaatst te worden van minimaal van 5000 Wp i.p.v. 15.000 Wp.

De regeling wordt met een jaar verlengd tot eind 2015.

 

Dit betekent zakelijk gezien een enorme vergroting van de doelgroep in het buitengebied op de terreinen van allerlei soorten advies, asbestsanering, nieuwe daken, verbouwingen, zonnepanelen, energiesystemen, financiering etc.

 

v   het aantal locaties/erven in het buitengebied is tegenwoordig voor meer dan 70% in bezit van deze gestaakte ondernemers/particulieren en op veel van deze locaties is nog (voormalige) agrarische bebouwing aanwezig, waarvan de daken gesaneerd en dus ook vervangen moeten worden. De particuliere bezitters ervan moeten zich nog grotendeels oriënteren en hebben veel kennisbehoefte. Tot nu toe vielen zij buiten elke subsidieregeling.

v  Agrarische ondernemers zullen vooral extra geprikkeld worden door de verhoging van het subsidiebedrag per m2

v  De verwachting is dan ook dat er vanuit de Achterhoek en de Liemers veel mensen met een gerichte kennisvraag op deze informatiebijeenkomst / miniExpobeurs zullen afkomen

 

 

Informatiebijeenkomst + mini-Expobeurs:

 

Voor ons als LNAGRO ‘de Ondernemerij’ reden genoeg om op zeer korte termijn een informatiedag met mini-Expobeurs te organiseren voor de Achterhoek en Liemers en wel op 15 juli as.

Gezien de fors verruimde doelgroep en daardoor de verwachte toeloop steken we deze dag iets anders in als vorig jaar.

De opzet zoals we die nu in het hoofd hebben zitten ziet er als volgt uit:

 

          Middaggedeelte van 14.00 – 17.30 uur met 2 verschillende info-sessies voor respectievelijk de agrarische ondernemers en de ‘particulieren’

          17.30 – 19.00  uur standhoudersbuffet

          Avondgedeelte 19.00 – 22.30  uur met 2 verschillende info-sessies voor respectievelijk de agrarische ondernemers en de ‘particulieren’

          Hierdoor meer tijd en ruimte voor beursbezoek door de verschillende doelgroepen en ook qua informatie de aandacht kunnen geven aan de juiste groep. De informatiebehoefte over de regeling verschilt namelijk erg sterk

          Ing. Henk ter Horst, verantwoordelijk ambtenaar van de provincie Gelderland, heeft zijn medewerking inmiddels al toegezegd om de toelichting op de gewijzigde regeling te verzorgen

          Koen Nieuwenhuis en Anton Legeland van LNAGRO ‘de Ondernemerij’ zullen de andere belangrijke aspecten kort toelichten a.d.h.v. ‘ZozekerAsWatt’

Ø  Kritische blik op de energienota en het verbruik

Ø  Eerst investeren in productiemiddelen met gunstiger terugverdientijden

Ø  Investeren in zonnepanelen en asbestsanering en nieuw dak

Ø  Procedures, kosten, fiscale subsidies

          Indien nodig wordt er nog fiscale inbreng gevraagd

          Dit zijn korte en concrete inleidingen, waardoor bezoekers voldoende tijd hebben om de mini-Expobeurs te bezoeken

          Voor de echte details op allerlei gebied, kunnen de bezoekers dan bij de standhouders terecht; zoals het ook hoort.

          We hebben daarvoor wederom de hele Radstake afgehuurd en hebben zelfs nog wat meer ruimte dan vorig jaar, maar hoe dan ook de ruimte voor stands is wel beperkt

 

 • ·         We hebben alle LTO-afdelingen in de Achterhoek en Liemers inmiddels al voor-geïnformeerd dat we deze dag gaan organiseren met het verzoek om hun leden er op te attenderen
 • ·         Via verschillende media zal er aandacht aan deze dag besteed gaan worden, waaronder Gelderlander en Vee en Gewas
 • ·         Ook zullen we de streekbladen met persberichten etc. benaderen.
 • ·         Uiteraard kunt u uw eigen (potentiële) klantenkring ook warm maken voor deze interessante mini-Expobeurs; we zijn bezig met het maken van een digitale uitnodiging. Zo gauw deze klaar is, zullen we u die per mail toezenden, waarna u hem zelf op persoonlijke titel kunt doorzenden.
 • ·         Op onze website www.lnagro.nl kunt u terecht voor meer informatie en uw aanmelding
 • ·         We gaan ook weer een beursplattegrond maken met vermelding van de deelnemende bedrijven

 

 

v  Graag zo spoedig mogelijk aanmelden:  ‘Vol is vol’

 

De ruimte bij de Radstake is uiteindelijk wel beperkt; we schatten dat we maximaal 40-50 bedrijven kunnen plaatsen met allen een oppervlakte van 10 m2.

 Dus “vol is vol” en we willen als organisator ook nog de hand kunnen hebben in een maximaal aantal bedrijven per branche. (afgelopen jaar hebben we op een gegeven moment ook besloten om niet meer zonnepanelenleveranciers te laten deelnemen)

Het is kort dag, maar wij zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken.  

Het toegesneden aanmeldingsformulier is dan ook op onze site beschikbaar ; www.lnagro.nl.

 

Hieronder in het kort de afspraken voor zover we die nu bekend hebben:

 • ·         Standruimte  10 m2 standaard 5 x 2 m,  voorzien van een tafel en 2 stoelen
 • ·         Door verruiming “beurstijd” is de prijs € 495, – excl. BTW inclusief 8 consumpties per stand ( vorig jaar avond € 375, -)
 • ·         Indien stroomvoorziening gewenst is bij de stand : meerprijs € 35 ,– ex BTW
 • ·         Om deel te kunnen nemen aan het  stadhoudersbuffet is opgave vereist;  € 24,75 pp inclusief 2 consumpties
 • ·         Overige consumpties voor standbemanning en eventuele klanten zijn voor eigen rekening en m.b.v. zelf te kopen muntjes van de Radstake
 • ·         Facturering van standruimte,stroomvoorziening, buffet ed. geschiedt door LNAGRO ‘de Ondernemerij’
 • ·         Opbouw van de stands  ’s morgens 15 juli vanaf 08.00 uur tot 13.30 uur
 • ·         Afbouw van de stands  ’s avonds 15 juli vanaf 22.30  uur tot 24.00 uur

 

Op onze website www.lnagro.nl vindt u het contactformulier , waarop u uw deelname kunt  bevestigen.

 

Mede namens Anton vertrouw ik erop u hiermede voldoende en tijdig te hebben geïnformeerd.

 

We zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet en gaan er van uit dat de 15e juli een zeer succesvolle dag mag worden voor alle partijen.

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

Met vriendelijke groeten / Mit freundlichen Grüßen,           

 

Ing. K.T.M.(Koen) Nieuwenhuis 
T  : 0315 711355M: +31(0)630684816

E  : k.nieuwenhuis@LNAGRO.nl

I   : www.LNAGRO.nl

 

 

 

   

 

 

 

Bekijk onze projecten!

 

Bezoekadres:
’t Goor 1, 7071 PC Ulft

Postadres:
Dinkelstraat 39, 7071 VM Ulft

 

 

Dit bericht is gepost in nieuws. Bookmark de link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *